PCI-E Сетевая карта (RTL8111E)
1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с
Оптовая цена319 ⃏
Контроллер PCI-E (NEC D720200)
2 x USB 3.0, Super-Speed
Оптовая цена499 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена609 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена667 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена609 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена551 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M), низкопрофильный
Оптовая цена638 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F), низкопрофильный
Оптовая цена638 ⃏
Контроллер PCI-E (MosChip MCS9900)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена795 ⃏
Контроллер PCI-E (MosChip MCS9900)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена853 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M)
Оптовая цена580 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M)
Оптовая цена638 ⃏
PCI-E Сетевая карта (RTL8111E)
1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с
Оптовая цена319 ⃏
Контроллер PCI-E (NEC D720200)
2 x USB 3.0, Super-Speed
Оптовая цена499 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена609 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена667 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена609 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена551 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M), низкопрофильный
Оптовая цена638 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F), низкопрофильный
Оптовая цена638 ⃏
Контроллер PCI-E (MosChip MCS9900)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена795 ⃏
Контроллер PCI-E (MosChip MCS9900)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Оптовая цена853 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M)
Оптовая цена580 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
2 x RS232 (DB9M)
Оптовая цена638 ⃏